Title Image

Diagnoza psychologiczna dzieci

Proces rozpoznania problemu, źródeł i mechanizmu jego powstania

Diagnoza psychologiczna dzieci

Diagnoza psychologiczna dzieci to proces rozpoznania problemu, jego źródła oraz mechanizmu powstania. Zostaje zalecona po konsultacji z psychoterapeutą.

W naszym ośrodku diagnozą psychologiczną dzieci zajmują się wykwalifikowani psychoterapeuci. Pracujemy zarówno z dziećmi jak i niemowlętami. Z niemowlętami i ich rodzicami sesje prowadzą terapeuci wykorzystując skalę NBAS.

Jak przebiega diagnoza psychologiczna?

Spotkania konsultacyjne trwają od 50 do 90 min. Pełny obraz sytuacji daje nam kilka takich sesji. Na pierwszą z nich zapraszani są sami rodzice, z którymi terapeuta omawia zaobserwowane trudności oraz pojawiające się na nie reakcje – zarówno rodziców, jak i dziecka. Terapeuta przeprowadza także wywiad rozwojowy na podstawie kwestionariuszy diagnostycznych. Kolejne spotkanie odbywa się z dzieckiem. Sesja z jego udziałem jest formą swobodnej zabawy, rozmowy podczas kórej specjalista dokonuje obserwacji i bliżej poznaje sytuację od strony dziecka.

W kolejnych etapach diagnostycznych możliwe jest także wykonanie wystandaryzowanych testów psychologicznych – choć nie jest to konieczne.

Czasami sytuacja rodzinna skłania do przyjrzenia się problemowi przez psychiatrę, dlatego też w Inrelatio również służymy taką pomocą.

Po indywidualnym spotkaniu psychoterapeuty z rodzicami oraz dzieckiem zalecane są wspólne sesje. Początkowo mają one na celu omówienie wyników diagnozy i  wytycznych dotyczących kontynuacji terapii. Później przybierają one formę właściwej edukacji i wychowania dziecka m.in  pod kątem umiejętnego wyrażania potrzeb, emocji, zrozumiałej komunikacji. Skutecznym jest, by po diagnozie psychologicznej rodzice skorzystali z kilku sesji konsultacyjnych, które pomagają w utrwalaniu dobrych nawyków i pogłębianiu wiedzy rodziców.  Sprzyja to właściwemu wspieraniu dziecka w jego etapach rozwoju.

Umów się na wizytę

Prowadzący:

Category

Dzieci, Młodzież