Title Image

Warsztaty

Tematyczne zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i rodziców

Warsztaty

W naszym ośrodku prowadzimy tematyczne zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i rodziców. Podczas spotkań pracujemy nad rozwijaniem umiejętności, m.in. takich jak: komunikacja, porozumiewanie się, wypracowywanie dobrych nawyków radzenia sobie w trudnych sytuacjach, stawianie granic itd.

Spotkania w grupie to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń i refleksji rodzicielskich. Warsztaty to również sposób na aktywne wsparcie terapii indywidualnej i rodzinnej. Spotkania odbywają się w pozytywnej atmosferze, zwiększają zaangażowanie, a co za tym idzie, poprawiają efektywność pracy na terapii.

Prowadzący:

Category

Dzieci, Młodzież, Rodzice, Warsztaty